ADR přepravy

Schumi Transport

ADR přepravy

Pro naše klienty zajišťujeme spolehlivou a rychlou přepravu nebezpečného zboží od 1kg do 24 tun dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. Na ADR služby mohou navazovat služby dalších oddělení společnosti, zejména celní služby, přepravní služby, sběrné služby