SchumiTransport s.r.o. SOFISHOP prijezdy (https://www.schumi.cz/)

Logistika skladování

– skladování a distribuce zboží ke konečnému zákazníkovi
– kontrola zboží
– manipulace se zbožím
– skladování a kompletace zboží
– skladová evidence
– pojištění zboží

Na skladové služby mohou navazovat služby dalších oddělení společnosti zejména celní služby, přepravní služby (silniční, letecká i námořní), sběrné služby nebo expresní služby